TUDNIVALÓK A CSOK JOGOSULTSÁGRÓL
a Zöldhitel Csoporttól
( www.zoldhitel.hu )

...::: KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK :::...

Ha a CSOK igénylő korábban vett igénybe meglévő, vagy vállat gyermekre lakáscélú támogatást úgy azt le kell vonni az igényelt CSOK összegéből.

Korábbi házasság esetében igénybe vett támogatást 50%-ban kell figyelembe venni mint csökkentő tényező a jelenlegi CSOK igénylés során.

  1. december 31 után igényelt, de már visszafizetett támogatás összegét is figyelembe veszik a CSOK összegének meghatározása során.

Ha az igénylőnek kedvezőbb, akkor azon gyermekit figyelmen kívül hagyhatja a támogatás számítása során, akikre vett már igénybe támogatást.

Nem igényelhető támogatás, ha korábbi lakáscélú támogatás visszafizetése kapcsán bíróság, Magyar Államkincstár, Kormány vagy Járási Hivatal jogerős döntést hozott.

  • Magyar állampolgár és azok a személyek, akiket a magyar állampolgárok jogai megilletnek
  • szabad mozgás, tartózkodási engedéllyel rendelkezők, akik legalább 3 hónapja Magyarországon ezzel a joggal élnek
  • Európai Gazdasági Térségen és Svájcon kívüli letelepedett

vagy hontalan személy

Igénylésre legfeljebb 2 gyermek vállalása esetén csak olyan házaspárok jogosultak, ahol az egyik fél nem töltötte be a 40. életévét és korábbi gyermekvállalása teljesült támogatás igénylés kapcsán. (gyermekvállalásnak 4/8 éven belül meg kell valósulnia)

90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal vagy büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozni kel a büntetlen előéletről.

Az igénylő pár mindkét tagjának az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett tulajdont kell szerezni a CSOK-kal vásárolt, bővített ingatlanban.

A lakásban, házban csak támogatásban szereplő személyek szerezhetnek tulajdont, kivéve igénylő pár halála esetén annak egyenesági rokona, házastársa, élettársa.

Osztatlan közös tulajdon esetében kizárólagos használati joggal kell rendelkezni az igénylőknek az támogatásban érintett ingatlanrészben.

A területileg illetékes Kormányhivatalok végzik a jogszerűség vizsgálatát, illetve hozzájuk lehet fordulni Bankok által elutasított kérelmek esetében.