HITELKALKULÁTOR

10 000 000 Ft
20
300 000 Ft
30 000 000 Ft

Kamatperiódus

Hitel típusa

Rendezés:
OTP Bank - OTP Fix20 lakáshitel
THM 10,8-12,6%
Futamidő (év)20
Kamat11.29 %
Összesen25 247 921 Ft
Havi törlesztőrészlet
105 200 Ft
Havi törlesztőrészlet
105 200 Ft
 Online igényelhető  Értékbecslési díj akció  Közjegyzői díj akció  Folyósítási díj akció
Futamidő (év)20
Kamat11.29 %
Összesen25 247 921 Ft
OTP Bank - OTP Fix20 Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel
THM 11,05-12,35%
Futamidő (év)20
Kamat11.29 %
Összesen25 247 921 Ft
Havi törlesztőrészlet
105 200 Ft
Havi törlesztőrészlet
105 200 Ft
 Online igényelhető  Értékbecslési díj akció  Közjegyzői díj akció  Folyósítási díj akció
Futamidő (év)20
Kamat11.29 %
Összesen25 247 921 Ft
ERSTE BANK - ERSTE PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK 10 éves
THM: 10,52-12,42%
Futamidő (év)20
Kamat11.71 %
Összesen25 942 459 Ft
Havi törlesztőrészlet
108 094 Ft
Havi törlesztőrészlet
108 094 Ft
Futamidő (év)20
Kamat11.71 %
Összesen25 942 459 Ft
ERSTE BANK - ERSTE PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK 5 éves
THM: 11,44-12,63%
Futamidő (év)20
Kamat11.81 %
Összesen26 108 852 Ft
Havi törlesztőrészlet
108 787 Ft
Havi törlesztőrészlet
108 787 Ft
Futamidő (év)20
Kamat11.81 %
Összesen26 108 852 Ft
OTP Bank - OTP Fix10 Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel
THM 11,8-13,6%
Futamidő (év)20
Kamat11.9 %
Összesen26 258 939 Ft
Havi törlesztőrészlet
109 412 Ft
Havi törlesztőrészlet
109 412 Ft
 Online igényelhető  Értékbecslési díj akció  Közjegyzői díj akció  10 éves kamatperiódus  Folyósítási díj akció
Futamidő (év)20
Kamat11.9 %
Összesen26 258 939 Ft
MKB BANK - MINŐSÍTETT FOGYASZTÓBARÁT MKB LAKÁSHITEL 5 ÉVES KAMATPERIÓDUS
THM 12,79%
Futamidő (év)20
Kamat12.03 %
Összesen26 476 280 Ft
Havi törlesztőrészlet
110 318 Ft
Havi törlesztőrészlet
110 318 Ft
 Értékbecslési díj akció  Közjegyzői díj akció
Futamidő (év)20
Kamat12.03 %
Összesen26 476 280 Ft
lakáshitel ingatlan vásárlésra, építésre, más banki jelzáloghitel kiváltására. Induló díj akció! átvállaljuk a fedezetként bevonásra kerülő ingatlan(ok) tulajdoni lapjának és térképmásolatának díját1 visszatérítjük a lakóingatlanok értékbecslési díját (több lakóingatlan ingatlanfedezet esetén mindegyik lakóingatlan értékbecslési díját) minden benyújtott és jóváhagyott 5.000.000 Ft, vagy afölötti hitelösszegű jelzálog alapú hitel igénylésénél, a Hirdetményben foglalt feltételek fennállása esetén2, a kölcsönszerződés közjegyzői okiratba foglalás költségét visszatérítjük maximum 30.000 Ft értékben, 5.000.000 Ft, vagy afeletti hitelösszegnél, a Hirdetményben foglalt feltételek fennállása esetén3 * Az Ügyfél MKB Banknál vezetett, jelzálogkölcsönhöz tartozó törlesztési számlájára az Ügyfél havi jövedelmével megegyező, de legalább a táblázatban megjelölt, az igényelt kamatkedvezményi konstrukciónak megfelelő jóváírás érkezik (amelybe a Bankon belüli saját számlák közötti átutalások, és a pénztári készpénz befizetések nem számítanak bele). A Bank a havi jóváírás tényleges teljesülését minden hónapban vizsgálja. A választott kamatkedvezmény konstrukció kedvezmény mértéke az Ügyfél által igényelt kölcsön maximum kamat/Kamatfelár mértékéből vonódik le. Az első vizsgálati időszak a folyósítást – szakaszos folyósítás esetén az első folyósítást – követő hónap első napjától: amennyiben a Kölcsön törlesztésének első esedékessége április első és szeptember utolsó napja közé esik, akkor szeptember utolsó napjáig terjedő időszak, amennyiben a Kölcsön törlesztésének első esedékessége október első és március utolsó napja közé esik, akkor március utolsó napjáig tejredő időszak. A további vizsgálati időszakok az első vizsgálati időszak végét követő, hat hónap hosszúságú időszakok. A kamatkedvezményre jogosító valamely feltétel(ek) nem teljesítése esetén a Bank jogosult a kedvezmény megvonására és a kölcsön kamatozását a következő vizsgált időszak első hónapjának tizedik napjától a normál, azaz azonos hitelcélú, hitelösszegű és kamatperiódusú standard kamatozású konstrukció kondícióinak megfelelően állapíthatja meg, kivéve, ha az Ügyfél kérelmet ad be azzal, hogy a feltételeket újból teljesítette. Amennyiben a kérelem vizsgálata során kiderül, hogy az Ügyfél önhibáján kívüli okból nem teljesítette a feltételeket, de azokat újból teljesíti, és ezt igazolja is, a Bank visszamenőlegesen; amennyiben az Ügyfél önhibájából fakadó okból nem teljesítette a feltételeket, de azokat újból teljesíti, és ezt igazolja is, a következő vizsgált időszak első napjától a Bank visszaállítja a Kamatkedvezményeket. Egyéb esetben a következő vizsgált időszak első napjától a normál, azonos hitelcélú, hitelösszegű és kamatperiódusú standard kamatozású konstrukció kondícióinak megfelelően számítja fel az ügyleti kamatláb mértékét. A kedvezmény megvonásáról a Bank írásban értesíti az ügyfelet. Amennyiben az ügyfél kikerül a Kamatkedvezményes konstrukcióból, a fentiekből eredő kamatváltozás nem tekintendő a bank részéről egyoldalú szerződésmódosításnak. Amennyiben az Ügyfél már rendelkezik az MKB Banknál a kamatkedvezményes konstrukciók feltételéül szabott termék(ek) valamelyikével úgy azt az MKB Bank teljesített feltételnek veszi. A termékek meglétének vizsgálata a hitel futamideje alatt ebben az esetben is fentiek szerint történik. 1 2015. július 1-től az akció visszavonásáig befogadott hitelügyletek esetén az MKB Bank átvállalja a hiteligénylőtől a tulajdoni lap, valamint a térképmásolat lekérdezésének díját. 2 2021. január 14-től befogadott hitelügyletek esetén A Bank visszatéríti a lakóingatlanok értékbecslési díját (több lakóingatlan ingatlanfedezet esetén mindegyik lakóingatlan értékbecslési díját) minden benyújtott és jóváhagyott 5.000.000 Ft, vagy afölötti hitelösszegű jelzálog alapú hitel igénylés esetén az alábbi feltételekkel: A visszatérítés feltétele, hogy az Ügyfél az ingatlan értékbecslésről készült számlát, vagy annak másolatát legkésőbb a folyósításig a Bank részére benyújtsa. A Bank a számlán, vagy annak másolatán szereplő összeget téríti vissza kedvezményként az Ügyfél Jóljáró csomagban igényelt hitelkártya számlájára. A visszatérítés további feltétele, hogy legkésőbb a kölcsön folyósításakor az Ügyfél jóváhagyott Jóljáró csomag igényléssel és megnyitott hitelkártya számlával rendelkezzen. Amennyiben az Ügyfél jelzálog alapú hitel igénylését követően benyújtott Jóljáró csomag igénylését a Bank elutasította, akkor a kedvezményt az Ügyfél Kölcsönszerződésében rögzített hiteltörlesztésre szolgáló, bármely típusú és kondíciójú MKB Banknál vezetett fizetési számlájára téríti vissza kedvezményként. A visszatérítéshez az Ügyfél részéről külön megbízás nem szükséges, a visszatérítés a Bank erre szolgáló technikai számlaszámáról történik. A visszatérítésre legkésőbb az első törlesztőrészlet megfizetése előtti munkanapig kerül sor mindkét esetben. Szakaszos folyósítású ügyletek esetén az első szakaszt követő első törlesztőrészletének megfizetése előtti munkanapig kerül sor a díj visszatérítésére. Nem kaphat visszatérítést az a kártyabirtokos, akinek a hitelkártya számláján a promóciós időszak alatt bármikor 30 napot meghaladó fizetési késedelem mutatkozik; akinek a hitelkártyáján csalás gyanúja merült fel, vagy a hitelkártya számlája felmondás alatt van.További részletek a mindenkor hatályos GO hitelkártyához kapcsolódó használatösztönző akció hirdetményben. 3 2021. december 1-től befogadott hitelügyletek esetén A Bank visszatéríti a Kölcsön és Zálogszerződés egyoldalú közjegyzői okiratba foglalásának hiteligénylő által megfizetett költségét ügyletenként maximum 30.000 forint erejéig minden benyújtott és jóváhagyott 5.000.000 Ft, vagy afölötti hitelösszegű igénylés esetén az alábbi feltételekkel, (kivéve az Otthonfelújítási kölcsön otthonteremtési kamattámogatással terméknél): A visszatérítés feltétele, hogy az ügyfél a közjegyzői okiratról készült számlát, vagy annak másolatát legkésőbb a kölcsön folyósításáig a Bank részére benyújtsa. A Bank a számlán, vagy annak másolatán szereplő összeget téríti vissza kedvezményként az Ügyfél Jóljáró csomagban igényelt hitelkártya számlájára. A visszatérítés további feltétele, hogy legkésőbb a kölcsön folyósításakor az Ügyfél jóváhagyott Jóljáró csomag igényléssel és megnyitott hitelkártya számlával rendelkezzen. Amennyiben az Ügyfél jelzálog alapú hitel igénylését követően benyújtott Jóljáró csomag igénylését a Bank elutasította, akkor a kedvezményt az Ügyfél Kölcsönszerződésében rögzített hiteltörlesztésre szolgáló, bármely típusú és kondíciójú MKB Banknál vezetett fizetési számlájára téríti vissza. A visszatérítéshez az Ügyfél részéről külön megbízás nem szükséges, a visszatérítés a Bank erre szolgáló technikai számlaszámáról történik. A visszatérítésre legkésőbb az első törlesztőrészlet megfizetése előtti munkanapig kerül sor mindkét esetben. Szakaszos folyósítású ügyletek esetén az első szakaszt követő első törlesztőrészletének megfizetése előtti munkanapig kerül sor a díj visszatérítésére. Nem kaphat visszatérítést az a kártyabirtokos, akinek a hitelkártya számláján a promóciós időszak alatt bármikor 30 napot meghaladó fizetési késedelem mutatkozik; akinek a hitelkártyáján csalás gyanúja merült fel, vagy a hitelkártya számlája felmondás alatt van. További részletek a mindenkor hatályos GO hitelkártyához kapcsolódó használatösztönző akció hirdetményben. Az akció forint alapú lakáshitelre (ingatlan vásárlásra, építésre, bővítésre, korszerűsítésre, felújításra), Enyhítő és Enyhítő 2 hitelre terjed ki.
K&H Bank - K&H Zöld lakáshitel 10 éves kamatperiódus
THM: 11,3-13%
Futamidő (év)20
Kamat12.1 %
Összesen26 593 578 Ft
Havi törlesztőrészlet
110 807 Ft
Havi törlesztőrészlet
110 807 Ft
 Értékbecslési díj akció  Közjegyzői díj akció  10 éves kamatperiódus  Életbiztosításra vonatkozó további kedvezmény
Futamidő (év)20
Kamat12.1 %
Összesen26 593 578 Ft
Akciós ajánlat:
K&H Bank - K&H Minősített fogyasztóbarát lakáshitel 10 éves kamatperiódus
THM: 11,4-13,1%
Futamidő (év)20
Kamat12.1 %
Összesen26 593 578 Ft
Havi törlesztőrészlet
110 807 Ft
Havi törlesztőrészlet
110 807 Ft
 Értékbecslési díj akció  Közjegyzői díj akció  10 éves kamatperiódus  Folyósítási díj akció  Életbiztosításra vonatkozó további kedvezmény
Futamidő (év)20
Kamat12.1 %
Összesen26 593 578 Ft
Akciós kedvezmények: • elengedjük a teljes folyósítási díjat • visszatérítjük – sikeres folyósítást követően – a közjegyzői okirat díját maximum 40 000,- Ft összegig, amennyiben Ön - K&H kényelmi vagy maximum számlacsomaggal rendelkezik vagy - K&H kényelmi plusz vagy K&H prémium számla- és szolgáltatáscsomagot nyit újonnan vagy ilyennel rendelkezik • visszatérítjük – a sikeres folyósítást követően – a teljes értékbecslési/műszaki ellenőrzési díjat (egy ingatlanra vonatkozóan az első alkalommal) • átvállaljuk az értékbecslés/műszaki ellenőrzés során a tulajdoni lap és amennyiben szükséges, a térképmásolat díját (ha az a TakarNet rendszerből lehívható, 1 ingatlanra vonatkozóan és maximum 2 db tulajdoni lap és 1 db térképmásolat esetén) Akciós kedvezményre az az Ügyfél jogosult, aki Törlesztőszámlaként a Banknál vezetett lakossági bankszámláját jelöli meg. A fenti kedvezmények a 2022. augusztus 8-tól visszavonásig, a Bank által befogadott hiánytalan hitelkérelmek esetén érvényesek és a 4000+ számlacsomagban nyújtott kedvezményekkel nem vonhatók össze. Az akciós kedvezmények keretében a K&H Bank által elengedett, átvállalt illetve visszatérített díjakat és költségeket az adós köteles visszatéríteni (a folyósítási díj kivételével), amennyiben a szerződéskötéstől számított 2 éven belül (amennyiben a hitel futamideje kevesebb, mint 2 év, akkor ezen futamidőn belül) a hitel nem lakástakarékpénztári megtakarítástól eltérő forrásból kerül végtörlesztésre, vagy ezen időszak alatt legalább a kölcsönösszeg összesen 50%-ig történő előtörlesztésre, illetve a hitelszerződés a Bankon kívül álló okokból felmondásra kerül vagy Törlesztőszámlaként nem az Ügyfél Banknál vezetett lakossági bankszámlája kerül megjelölésre.
K&H Bank - K&H Minősített fogyasztóbarát lakáshitel FIX 10 éves kamatperiódus (61-120)
THM: 11,6-13,2%
Futamidő (év)20
Kamat12.1 %
Összesen26 593 578 Ft
Havi törlesztőrészlet
110 807 Ft
Havi törlesztőrészlet
110 807 Ft
 Értékbecslési díj akció  Közjegyzői díj akció  10 éves kamatperiódus  Folyósítási díj akció  Életbiztosításra vonatkozó további kedvezmény
Futamidő (év)20
Kamat12.1 %
Összesen26 593 578 Ft
Akciós kedvezmények: • elengedjük a teljes folyósítási díjat • visszatérítjük – sikeres folyósítást követően – a közjegyzői okirat díját maximum 40 000,- Ft összegig, amennyiben Ön - K&H kényelmi vagy maximum számlacsomaggal rendelkezik vagy - K&H kényelmi plusz vagy K&H prémium számla- és szolgáltatáscsomagot nyit újonnan vagy ilyennel rendelkezik • visszatérítjük – a sikeres folyósítást követően – a teljes értékbecslési/műszaki ellenőrzési díjat (egy ingatlanra vonatkozóan az első alkalommal) • átvállaljuk az értékbecslés/műszaki ellenőrzés során a tulajdoni lap és amennyiben szükséges, a térképmásolat díját (ha az a TakarNet rendszerből lehívható, 1 ingatlanra vonatkozóan és maximum 2 db tulajdoni lap és 1 db térképmásolat esetén) Akciós kedvezményre az az Ügyfél jogosult, aki Törlesztőszámlaként a Banknál vezetett lakossági bankszámláját jelöli meg. A fenti kedvezmények a 2022. augusztus 8-tól visszavonásig, a Bank által befogadott hiánytalan hitelkérelmek esetén érvényesek és a 4000+ számlacsomagban nyújtott kedvezményekkel nem vonhatók össze. Az akciós kedvezmények keretében a K&H Bank által elengedett, átvállalt illetve visszatérített díjakat és költségeket az adós köteles visszatéríteni (a folyósítási díj kivételével), amennyiben a szerződéskötéstől számított 2 éven belül (amennyiben a hitel futamideje kevesebb, mint 2 év, akkor ezen futamidőn belül) a hitel nem lakástakarékpénztári megtakarítástól eltérő forrásból kerül végtörlesztésre, vagy ezen időszak alatt legalább a kölcsönösszeg összesen 50%-ig történő előtörlesztésre, illetve a hitelszerződés a Bankon kívül álló okokból felmondásra kerül vagy Törlesztőszámlaként nem az Ügyfél Banknál vezetett lakossági bankszámlája kerül megjelölésre.
TAKARÉKBANK - MINŐSÍTETT FOGYASZTÓBARÁT TAKARÉKBANK LAKÁSHITEL 5 ÉVES KAMATPERIÓDUS, fizetési számlával, jövedelem jóváírással
THM 11,66-13,27%
Futamidő (év)20
Kamat12.14 %
Összesen26 660 688 Ft
Havi törlesztőrészlet
111 086 Ft
Havi törlesztőrészlet
111 086 Ft
 Értékbecslési díj akció  Közjegyzői díj akció  Folyósítási díj akció
Futamidő (év)20
Kamat12.14 %
Összesen26 660 688 Ft
lakáshitel ingatlan vásárlésra, építésre, más banki jelzáloghitel kiváltására. Kezdeti díjakra, költségekre vonatkozó kedvezmények A Hitelintézet 2019. április 01. napjától visszavonásig a jelen hirdetmény hatálya alá tartozó jelzálogkölcsönök esetében ügyletenként az alábbi induló díjak, költségek megfizetését vállalja feltételesen az Ügyfél helyett vagy téríti vissza a folyósítást követően az Ügyfél Folyósítási díj kedvezmény: A Hitelintézet nem számítja fel a folyósítási díj 100%-át. Értékbecslési díj kedvezmény: Nem számítja fel a Hitelintézet az ingatlan értékbecslés díját az alapfedezetre (1 lakóingatlanra) vonatkozóan abban az esetben, ha az Ügyfelet a Hitelintézettel erre vonatkozó együttműködési szerződéssel rendelkező Kiemelt Partner közvetíti. A kedvezmény tekintetében érintett Kiemelt Partnerek listáját az egyes Hitelintézetek a saját honlapjukon teszik közzé. Egyéb esetben az (első) folyósítást követő 30 napon belül kerül visszatérítésre az első értékbecslés díja az alapfedezetre (1 lakóingatlanra) vonatkozóan. Közjegyzői díj kedvezmény: A Hitelintézet 2021. december 01. napjától átvett kölcsönügyletek esetén visszatéríti a hitelszerződés vagy egyoldalú kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalásának díját legfeljebb 30.000 forintos összeghatárig. Takarnet lekérdezési kedvezmény: A Hitelintézet nem számítja fel legfeljebb 6.000 Ft értékben a nem hiteles tulajdoni lap és szükség esetén a térképmásolat lekérdezésének költségét az alapfedezetre (1 lakóingatlanra) vonatkozóan, amennyiben azt az Ügyfél a Hitelintézetnél kéri le a TakarNeten keresztül. Az Ügyfél köteles a helyette a Hitelintézet által feltételesen átvállalt és/vagy visszatérített díjakat és költségeket a Hitelintézet részére visszatéríteni, amennyiben: az Ügyfél a szerződéskötéstől számított 2 éven belül a szerződött összeg 50%-nál nagyobb összegű előtörlesztést teljesít (több alkalommal történt előtörlesztések esetén az előtörlesztések együttes összegének figyelembevételével) A folyósítási díj kedvezmény, valamint a közjegyzői díj kedvezmény tekintetében a kedvezmény utólagos megtérítését az alábbi esetekben nem írja elő a Hitelintézet: az utólagos Családi Otthonteremtési Kedvezményből történő elő- vagy végtörlesztés esetén a 337/2017. (XI.14.) Korm. rendelet alapján nyújtott támogatásból történő elő- vagy végtörlesztés esetén
MKB BANK - MKB LAKÁSHITEL 5 ÉVES KAMATPERIÓDUSSAL
THM: 13,18-13,26%
Futamidő (év)20
Kamat12.14 %
Összesen26 660 688 Ft
Havi törlesztőrészlet
111 086 Ft
Havi törlesztőrészlet
111 086 Ft
 Értékbecslési díj akció  Közjegyzői díj akció
Futamidő (év)20
Kamat12.14 %
Összesen26 660 688 Ft
Az MKB 5 éves kamatperiódusú Lakáshitel igénybe vehető használt és új lakás/ház vásárlására, új lakás építésére, vásárolt vagy meglévő lakása/háza felújítására, bővítésére és korszerűsítésére, egyösszegű és szakaszos folyósítással.
TAKARÉKBANK - MINŐSÍTETT FOGYASZTÓBARÁT TAKARÉKBANK LAKÁSHITEL 5 ÉVES KAMATPERIÓDUS, fizetési számlával, de jövedelem jóváírás nélkül
THM 11,66-13,27%
Futamidő (év)20
Kamat12.34 %
Összesen26 997 141 Ft
Havi törlesztőrészlet
112 488 Ft
Havi törlesztőrészlet
112 488 Ft
 Értékbecslési díj akció  Közjegyzői díj akció  Folyósítási díj akció
Futamidő (év)20
Kamat12.34 %
Összesen26 997 141 Ft
lakáshitel ingatlan vásárlésra, építésre, más banki jelzáloghitel kiváltására. Kezdeti díjakra, költségekre vonatkozó kedvezmények A Hitelintézet 2019. április 01. napjától visszavonásig a jelen hirdetmény hatálya alá tartozó jelzálogkölcsönök esetében ügyletenként az alábbi induló díjak, költségek megfizetését vállalja feltételesen az Ügyfél helyett vagy téríti vissza a folyósítást követően az Ügyfél Folyósítási díj kedvezmény: A Hitelintézet nem számítja fel a folyósítási díj 100%-át. Értékbecslési díj kedvezmény: Nem számítja fel a Hitelintézet az ingatlan értékbecslés díját az alapfedezetre (1 lakóingatlanra) vonatkozóan abban az esetben, ha az Ügyfelet a Hitelintézettel erre vonatkozó együttműködési szerződéssel rendelkező Kiemelt Partner közvetíti. A kedvezmény tekintetében érintett Kiemelt Partnerek listáját az egyes Hitelintézetek a saját honlapjukon teszik közzé. Egyéb esetben az (első) folyósítást követő 30 napon belül kerül visszatérítésre az első értékbecslés díja az alapfedezetre (1 lakóingatlanra) vonatkozóan. Közjegyzői díj kedvezmény: A Hitelintézet 2021. december 01. napjától átvett kölcsönügyletek esetén visszatéríti a hitelszerződés vagy egyoldalú kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalásának díját legfeljebb 30.000 forintos összeghatárig. Takarnet lekérdezési kedvezmény: A Hitelintézet nem számítja fel legfeljebb 6.000 Ft értékben a nem hiteles tulajdoni lap és szükség esetén a térképmásolat lekérdezésének költségét az alapfedezetre (1 lakóingatlanra) vonatkozóan, amennyiben azt az Ügyfél a Hitelintézetnél kéri le a TakarNeten keresztül. Az Ügyfél köteles a helyette a Hitelintézet által feltételesen átvállalt és/vagy visszatérített díjakat és költségeket a Hitelintézet részére visszatéríteni, amennyiben: az Ügyfél a szerződéskötéstől számított 2 éven belül a szerződött összeg 50%-nál nagyobb összegű előtörlesztést teljesít (több alkalommal történt előtörlesztések esetén az előtörlesztések együttes összegének figyelembevételével) A folyósítási díj kedvezmény, valamint a közjegyzői díj kedvezmény tekintetében a kedvezmény utólagos megtérítését az alábbi esetekben nem írja elő a Hitelintézet: az utólagos Családi Otthonteremtési Kedvezményből történő elő- vagy végtörlesztés esetén a 337/2017. (XI.14.) Korm. rendelet alapján nyújtott támogatásból történő elő- vagy végtörlesztés esetén
TAKARÉKBANK - TAKARÉKBANK LAKÁSHITEL 5 ÉVES KAMATPERIÓDUS, fizetési számlával, de jövedelem jóváírás nélkül
THM 11,71-13,41%
Futamidő (év)20
Kamat12.34 %
Összesen26 997 141 Ft
Havi törlesztőrészlet
112 488 Ft
Havi törlesztőrészlet
112 488 Ft
 Értékbecslési díj akció  Közjegyzői díj akció  Folyósítási díj akció
Futamidő (év)20
Kamat12.34 %
Összesen26 997 141 Ft
lakáshitel ingatlan vásárlésra, építésre, más banki jelzáloghitel kiváltására. Kezdeti díjakra, költségekre vonatkozó kedvezmények A Hitelintézet 2019. április 01. napjától visszavonásig a jelen hirdetmény hatálya alá tartozó jelzálogkölcsönök esetében ügyletenként az alábbi induló díjak, költségek megfizetését vállalja feltételesen az Ügyfél helyett vagy téríti vissza a folyósítást követően az Ügyfél Folyósítási díj kedvezmény: A Hitelintézet nem számítja fel a folyósítási díj 100%-át. Értékbecslési díj kedvezmény: Nem számítja fel a Hitelintézet az ingatlan értékbecslés díját az alapfedezetre (1 lakóingatlanra) vonatkozóan abban az esetben, ha az Ügyfelet a Hitelintézettel erre vonatkozó együttműködési szerződéssel rendelkező Kiemelt Partner közvetíti. A kedvezmény tekintetében érintett Kiemelt Partnerek listáját az egyes Hitelintézetek a saját honlapjukon teszik közzé. Egyéb esetben az (első) folyósítást követő 30 napon belül kerül visszatérítésre az első értékbecslés díja az alapfedezetre (1 lakóingatlanra) vonatkozóan. Közjegyzői díj kedvezmény: A Hitelintézet 2021. december 01. napjától átvett kölcsönügyletek esetén visszatéríti a hitelszerződés vagy egyoldalú kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalásának díját legfeljebb 30.000 forintos összeghatárig. Takarnet lekérdezési kedvezmény: A Hitelintézet nem számítja fel legfeljebb 6.000 Ft értékben a nem hiteles tulajdoni lap és szükség esetén a térképmásolat lekérdezésének költségét az alapfedezetre (1 lakóingatlanra) vonatkozóan, amennyiben azt az Ügyfél a Hitelintézetnél kéri le a TakarNeten keresztül. Az Ügyfél köteles a helyette a Hitelintézet által feltételesen átvállalt és/vagy visszatérített díjakat és költségeket a Hitelintézet részére visszatéríteni, amennyiben: az Ügyfél a szerződéskötéstől számított 2 éven belül a szerződött összeg 50%-nál nagyobb összegű előtörlesztést teljesít (több alkalommal történt előtörlesztések esetén az előtörlesztések együttes összegének figyelembevételével) A folyósítási díj kedvezmény, valamint a közjegyzői díj kedvezmény tekintetében a kedvezmény utólagos megtérítését az alábbi esetekben nem írja elő a Hitelintézet: az utólagos Családi Otthonteremtési Kedvezményből történő elő- vagy végtörlesztés esetén a 337/2017. (XI.14.) Korm. rendelet alapján nyújtott támogatásból történő elő- vagy végtörlesztés esetén
TAKARÉKBANK - TAKARÉKBANK LAKÁSHITEL 5 ÉVES KAMATPERIÓDUS, fizetési számlával,jövedelem jóváírással
THM 11,71-13,41%
Futamidő (év)20
Kamat12.34 %
Összesen26 997 141 Ft
Havi törlesztőrészlet
112 488 Ft
Havi törlesztőrészlet
112 488 Ft
 Értékbecslési díj akció  Közjegyzői díj akció  Folyósítási díj akció
Futamidő (év)20
Kamat12.34 %
Összesen26 997 141 Ft
lakáshitel ingatlan vásárlésra, építésre, más banki jelzáloghitel kiváltására. Kezdeti díjakra, költségekre vonatkozó kedvezmények A Hitelintézet 2019. április 01. napjától visszavonásig a jelen hirdetmény hatálya alá tartozó jelzálogkölcsönök esetében ügyletenként az alábbi induló díjak, költségek megfizetését vállalja feltételesen az Ügyfél helyett vagy téríti vissza a folyósítást követően az Ügyfél Folyósítási díj kedvezmény: A Hitelintézet nem számítja fel a folyósítási díj 100%-át. Értékbecslési díj kedvezmény: Nem számítja fel a Hitelintézet az ingatlan értékbecslés díját az alapfedezetre (1 lakóingatlanra) vonatkozóan abban az esetben, ha az Ügyfelet a Hitelintézettel erre vonatkozó együttműködési szerződéssel rendelkező Kiemelt Partner közvetíti. A kedvezmény tekintetében érintett Kiemelt Partnerek listáját az egyes Hitelintézetek a saját honlapjukon teszik közzé. Egyéb esetben az (első) folyósítást követő 30 napon belül kerül visszatérítésre az első értékbecslés díja az alapfedezetre (1 lakóingatlanra) vonatkozóan. Közjegyzői díj kedvezmény: A Hitelintézet 2021. december 01. napjától átvett kölcsönügyletek esetén visszatéríti a hitelszerződés vagy egyoldalú kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalásának díját legfeljebb 30.000 forintos összeghatárig. Takarnet lekérdezési kedvezmény: A Hitelintézet nem számítja fel legfeljebb 6.000 Ft értékben a nem hiteles tulajdoni lap és szükség esetén a térképmásolat lekérdezésének költségét az alapfedezetre (1 lakóingatlanra) vonatkozóan, amennyiben azt az Ügyfél a Hitelintézetnél kéri le a TakarNeten keresztül. Az Ügyfél köteles a helyette a Hitelintézet által feltételesen átvállalt és/vagy visszatérített díjakat és költségeket a Hitelintézet részére visszatéríteni, amennyiben: az Ügyfél a szerződéskötéstől számított 2 éven belül a szerződött összeg 50%-nál nagyobb összegű előtörlesztést teljesít (több alkalommal történt előtörlesztések esetén az előtörlesztések együttes összegének figyelembevételével) A folyósítási díj kedvezmény, valamint a közjegyzői díj kedvezmény tekintetében a kedvezmény utólagos megtérítését az alábbi esetekben nem írja elő a Hitelintézet: az utólagos Családi Otthonteremtési Kedvezményből történő elő- vagy végtörlesztés esetén a 337/2017. (XI.14.) Korm. rendelet alapján nyújtott támogatásból történő elő- vagy végtörlesztés esetén
OTP Bank - OTP Fix5 Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel
THM 13,1-14,2%
Futamidő (év)20
Kamat12.5 %
Összesen27 267 373 Ft
Havi törlesztőrészlet
113 614 Ft
Havi törlesztőrészlet
113 614 Ft
 Online igényelhető  Értékbecslési díj akció  Közjegyzői díj akció  Folyósítási díj akció
Futamidő (év)20
Kamat12.5 %
Összesen27 267 373 Ft
MKB BANK - MKB EGYENLÍTŐ LAKÁSHITEL 5 ÉVES KAMATPERIÓDUSSAL
THM: 13,74-13,82%
Futamidő (év)20
Kamat12.64 %
Összesen27 504 594 Ft
Havi törlesztőrészlet
114 602 Ft
Havi törlesztőrészlet
114 602 Ft
Futamidő (év)20
Kamat12.64 %
Összesen27 504 594 Ft
Az MKB 5 éves kamatperiódusú Lakáshitel igénybe vehető használt és új lakás/ház vásárlására, új lakás építésére, vásárolt vagy meglévő lakása/háza felújítására, bővítésére és korszerűsítésére, egyösszegű és szakaszos folyósítással.
K&H Bank - K&H Zöld lakáshitel 5 éves kamatperiódus
THM: 12,2-13,9%
Futamidő (év)20
Kamat12.9 %
Összesen27 947 017 Ft
Havi törlesztőrészlet
116 446 Ft
Havi törlesztőrészlet
116 446 Ft
 Értékbecslési díj akció  Közjegyzői díj akció  Életbiztosításra vonatkozó további kedvezmény
Futamidő (év)20
Kamat12.9 %
Összesen27 947 017 Ft
Akciós ajánlat:
K&H Bank - K&H Minősített fogyasztóbarát lakáshitel 5 éves kamatperiódus
THM: 12,3-14%
Futamidő (év)20
Kamat12.9 %
Összesen27 947 017 Ft
Havi törlesztőrészlet
116 446 Ft
Havi törlesztőrészlet
116 446 Ft
 Értékbecslési díj akció  Közjegyzői díj akció  Folyósítási díj akció  Életbiztosításra vonatkozó további kedvezmény
Futamidő (év)20
Kamat12.9 %
Összesen27 947 017 Ft
Akciós kedvezmények: • elengedjük a teljes folyósítási díjat • visszatérítjük – sikeres folyósítást követően – a közjegyzői okirat díját maximum 40 000,- Ft összegig, amennyiben Ön - K&H kényelmi vagy maximum számlacsomaggal rendelkezik vagy - K&H kényelmi plusz vagy K&H prémium számla- és szolgáltatáscsomagot nyit újonnan vagy ilyennel rendelkezik • visszatérítjük – a sikeres folyósítást követően – a teljes értékbecslési/műszaki ellenőrzési díjat (egy ingatlanra vonatkozóan az első alkalommal) • átvállaljuk az értékbecslés/műszaki ellenőrzés során a tulajdoni lap és amennyiben szükséges, a térképmásolat díját (ha az a TakarNet rendszerből lehívható, 1 ingatlanra vonatkozóan és maximum 2 db tulajdoni lap és 1 db térképmásolat esetén) Akciós kedvezményre az az Ügyfél jogosult, aki Törlesztőszámlaként a Banknál vezetett lakossági bankszámláját jelöli meg. A fenti kedvezmények a 2022. augusztus 8-tól visszavonásig, a Bank által befogadott hiánytalan hitelkérelmek esetén érvényesek és a 4000+ számlacsomagban nyújtott kedvezményekkel nem vonhatók össze. Az akciós kedvezmények keretében a K&H Bank által elengedett, átvállalt illetve visszatérített díjakat és költségeket az adós köteles visszatéríteni (a folyósítási díj kivételével), amennyiben a szerződéskötéstől számított 2 éven belül (amennyiben a hitel futamideje kevesebb, mint 2 év, akkor ezen futamidőn belül) a hitel nem lakástakarékpénztári megtakarítástól eltérő forrásból kerül végtörlesztésre, vagy ezen időszak alatt legalább a kölcsönösszeg összesen 50%-ig történő előtörlesztésre, illetve a hitelszerződés a Bankon kívül álló okokból felmondásra kerül vagy Törlesztőszámlaként nem az Ügyfél Banknál vezetett lakossági bankszámlája kerül megjelölésre.
K&H Bank - K&H Zöld lakáshitel FIX 20 éves kamatperiódus (181-240)
THM: 12,5-14,2%
Futamidő (év)20
Kamat13.15 %
Összesen28 374 671 Ft
Havi törlesztőrészlet
118 228 Ft
Havi törlesztőrészlet
118 228 Ft
 Értékbecslési díj akció  Közjegyzői díj akció  Életbiztosításra vonatkozó további kedvezmény
Futamidő (év)20
Kamat13.15 %
Összesen28 374 671 Ft
Akciós ajánlat:
K&H Bank - K&H Minősített fogyasztóbarát lakáshitel FIX 15 éves kamatperiódus (121-180)
THM: 12,6-14,3%
Futamidő (év)20
Kamat13.15 %
Összesen28 374 671 Ft
Havi törlesztőrészlet
118 228 Ft
Havi törlesztőrészlet
118 228 Ft
 Értékbecslési díj akció  Közjegyzői díj akció  Folyósítási díj akció  Életbiztosításra vonatkozó további kedvezmény
Futamidő (év)20
Kamat13.15 %
Összesen28 374 671 Ft
Akciós kedvezmények: • elengedjük a teljes folyósítási díjat • visszatérítjük – sikeres folyósítást követően – a közjegyzői okirat díját maximum 40 000,- Ft összegig, amennyiben Ön - K&H kényelmi vagy maximum számlacsomaggal rendelkezik vagy - K&H kényelmi plusz vagy K&H prémium számla- és szolgáltatáscsomagot nyit újonnan vagy ilyennel rendelkezik • visszatérítjük – a sikeres folyósítást követően – a teljes értékbecslési/műszaki ellenőrzési díjat (egy ingatlanra vonatkozóan az első alkalommal) • átvállaljuk az értékbecslés/műszaki ellenőrzés során a tulajdoni lap és amennyiben szükséges, a térképmásolat díját (ha az a TakarNet rendszerből lehívható, 1 ingatlanra vonatkozóan és maximum 2 db tulajdoni lap és 1 db térképmásolat esetén) Akciós kedvezményre az az Ügyfél jogosult, aki Törlesztőszámlaként a Banknál vezetett lakossági bankszámláját jelöli meg. A fenti kedvezmények a 2022. augusztus 8-tól visszavonásig, a Bank által befogadott hiánytalan hitelkérelmek esetén érvényesek és a 4000+ számlacsomagban nyújtott kedvezményekkel nem vonhatók össze. Az akciós kedvezmények keretében a K&H Bank által elengedett, átvállalt illetve visszatérített díjakat és költségeket az adós köteles visszatéríteni (a folyósítási díj kivételével), amennyiben a szerződéskötéstől számított 2 éven belül (amennyiben a hitel futamideje kevesebb, mint 2 év, akkor ezen futamidőn belül) a hitel nem lakástakarékpénztári megtakarítástól eltérő forrásból kerül végtörlesztésre, vagy ezen időszak alatt legalább a kölcsönösszeg összesen 50%-ig történő előtörlesztésre, illetve a hitelszerződés a Bankon kívül álló okokból felmondásra kerül vagy Törlesztőszámlaként nem az Ügyfél Banknál vezetett lakossági bankszámlája kerül megjelölésre.
Mindet mutassa

Tisztelt Érdeklődők, Ügyfeleink,

A Zöldhitel Csoport banki termékösszehasonlító kalkulátora a kalkuláció során a következő banki feltételeket veszi figyelembe: jövedelem, hitelösszeg, kamatokat az egyes sávoknak megfelelően, a hitelcélt, a kamatperiódusokat, a jövedelem/törlesztő arányokat, az ingatlan értékét és a hitellel terhelhetőségét, a futamidőt.

A hitelajánlatok megjelenítése során nem alkalmazunk fizetett priorizálást.

Tisztelettel: Zöldhitel Csoport

Facebook