CSOK IGAZOLÁS ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ TUDNIVALÓK

...::: KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK :::...

A benyújtás időpontjában

 • az igénylő pár tagjai közül az egyik fél 30 napnál nem régebbi dokumentummal igazolja
  • 6.paragrafus szerint biztosított
  • vagy Tbj. 4. paragrafus 11. pontja szerint kiegészítő tevékenységet folytató személy, de nem közfoglakoztatott
  • vagy tanúval igazolt nyilatkozatban büntetőjogi felelősség tudatában nyilatkozik köznevelési vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul
 • legalább 180 napja folyamatosan biztosított, akkor is ha abban maximum 30 nap megszakítás van
  • TB jogviszonyban, de nem közfoglalkoztatottként
  • vagy tanúval igazolt nyilatkozatban büntetőjogi felelősség tudatában nyilatkozik köznevelési vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul
  • magyar állampolgár igénylő, kereső tevékenyéget folytat és erről hiteles fordított igazolást mutat be, amely más államban készült
  • nem közfoglalkoztatott, de a Tbj. 4.paragrafus 11 pontja szerint kiegészítő tevékenységet végez és az 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja

Ezen 30 napnál nem régebbi igazolásokat a Kormányhivatalok állíthatják ki 3 munkanapon belül.

Igénylő lap az alábbi linken érhető el

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő – Nyomtatványtár (gov.hu)

Nem kell igazolni a biztosítotti jogviszonyt, ha Kormányhivatali határozat alapján gyermek otthongondozási díjban vagy ápolási díjban részesül az igénylő.

Nem szükséges a kérelem benyújtása időpontjában fennálló Tbj. 6 paragrafus szerinti biztosítotti jogviszonyt okirattal igazolni, ha a magyar állampolgárságú igénylő pár egyik tagja a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenységet folytat más országban és ott TB jogviszonyban áll és ezt hiteles, hatósági dokumentummal igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 6 paragrafus szerinti biztosítottá válik.

A benyújtás időpontjában az igénylők egyikének sem lehet adó vagy vámhatósági tartozása.

 

Köztartozás mentességről teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznia kell az igénylőnek, ha nem szerepel a köztartozásmentes adatbázisban.

30 napnál nem régebbi köztartozás mentességi igazolás az adóhatóság ügyfélszolgálatán személyesen, postai úton vagy ügyfélkapun keresztül igényelhető. A kiadási határidő 6 nap.

Elektronikus NAV jövedelem igazolás csak elektronikus formában nyútható be az igénylés során.

90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal vagy büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozni kel a büntetlen előéletről.

 • a munkálatokra vonatkozó kérelem az építési engedély köteles bővítés a használatba vételi engedély kiadását megelőzően
 • vagy egyszerűsített bejelentéshez kötött munkálatok esetében a megépítés megtörténtének igazolását megelőzően kell benyújtani a támogatási kérelmet.

A kérelem benyújtásának pillanatában az igénylők legalább 50%-os tulajdonrésszel kell rendelkezzenek az ingatlanban.

A legalább 1 szobával történő bővítés során nem jöhet létre önálló albetét, lakrész.